Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klub historický a státovědný

Členem od 10. 11. 2011.

Klub historický a státovědný v Prostějově byl založen na ustavující Valné hromadě dne 10. listopadu 2011, která se konala v sále Státního okresního archivu v Prostějově.

Byly schváleny Stanovy, zvolen výbor, revizní komise a projednáno zaměření a náměty na budoucí činnost klubu.

Starostou klubu byl zvolen PhDr. Miroslav Macík, starožitník, majitel starožitnictví DECO v Prostějově, místostarostkou PhDr. Dagmar Roháčková, ředitelka Státního okresního archivu. 

Posláním Klubu bude popularizace kulturního dědictví a významných osobností města a regionu, šíření a udržování zájmu o dějiny města a regionu, úcta k prostějovanství.

Cílem je péče o odkaz vynikajících osobností města a regionu, publikační činnost, přednášková činnost, podpora ochrany památek a dokumentů k historii města a regionu a podpora badatelské a odborné činnosti studentů ve společenskovědních oborech.

Nově založený Klub historický a státovědný tak navázal na činnost Klubu historického a státovědeckého v Prostějově, založeného právě před devadesáti lety v roce 1921 předními osobnostmi společenského a politického života v Prostějově. Prvními představiteli Klubu tehdy byli zvoleni prof. Ambrož Soška, náměstek starosty města a první předseda Klubu, JUDr. Cyril Svozil, obhájce, místopředseda a prof. Josef Simon, spisovatel, zvolený jednatelem Klubu.

Mezi zakládajícími členy byli: J. F. Buček, kihkupec, Ing. Josef Kovařík, průmyslník, MUDr. Josef Mathon, primář, Karel a Lambert Wichterlovi, průmyslníci, Dr. Štěpán Kožušníček, profesor, Václav Janka, komerční ředitel, JUDr. František Znojil, advokát, Otto Glacner, notář a řada dalších. Původní klub ukončil svoji činnost v roce 1949.

Bližší informace na webu: www.khsprostejov.cz