Jdi na obsah Jdi na menu
 


Curriculum Vitae

 

PhDr. Karel Kavička

Narodil se 20. 6. 1940 v Prostějově.

1954-58 studium na střední Pedagogické škole v Olomouci, učitel, 1.maturitní zkouška.

1960-63 studium na Pedagogickém Institutu v Olomouci, aprobace matematika-zeměpis, promovaný pedagog, 1. státní zkouška.

Až do roku 1970 učil na školách okresu Olomouc a Prostějov (Drahanovice, Velká Bystřice, Hněvotín, Bedihošť, Klenovice na Hané, Horní Štěpánov).

1968 - ač nestraník se zapojil do demokratizačního procesu, organizoval petice za lepší postavení učitelů na školách, navrhoval konkurzní řízení při obsazování míst ředitelů škol. Kladl důraz na odbornost a vzdělání, morální vlastnosti vedoucích pracovníků ve školství. Pominul politickou kvalifikovanost vedoucích pracovníků ve školství. To označeno za útok na vedoucí úlohu strany ve společnosti.

1969 při prověrkách pedagogů projevil nesouhlas se vstupem spojeneckých armád a s okupací republiky armádami Waršavské smlouvy.

1970-1990 nemohl z politických důvodů učit ve školách a pracoval v různých dělnických povoláních jako třidič pošty, dělník na pile, dělník v cukrovaru (zkouška na posunovač, vedoucí posunu, správce vlečky), dělník ve stavebnictví, řidič a strojník (řidičský průkaz skupiny III., strojnický průkaz na rypadla pásová a kolová a dozery pásové a kolové). Pracoval na stavbách a montážích jako řidič a strojník v rámci ČSR i v zahraničí (Mongolsko 1980).

 

1981-83 studium při zaměstnání na Střední průmyslové škole stavební, Kudelova ulice Brno, obor Pozemní stavitelství, 2. maturitní zkouška.

 

1989 končí 20-leté období, kdy za totality a tzv. normalizace nemohl vykonávat svou profesi.

1990-92 ředitelem Městského kulturního střediska v Prostějově.

1993-1996 předsedou výrobního družstva Credo Prostějov.

1997-2000 kancléřem Arcibiskupství olomouckého.

1997-2002 studium teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, magistr, 2. státní zkouška.

2003 Rigorózní zkouška na téže fakultě UP v Olomouci, doktorát filozofie.

2000 až 2012 ředitel Arcidiecézního archivu v Olomouci.

 

V květnu 2010 udělena Cena města Prostějova za rok 2009. V listopadu 2014 po komunálních volbách cenu vrátil na protest proti sestavení koalice s komunisty na prostějovské radnici.

 

V lednu 2012 udělena Medaile sv. Jana Sarkandra Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským za dlouholetou práci pro církev.

 

V dubnu 2019 udělena Cena olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2018 za mimořádný přínos v oblasti literatury za monografii o moravském malíři a grafikovi Jano Köhlerovi.

 

V červnu 2020 udělena Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, stříbrná Medaile sv. Cyrila a Metoděje k životnímu jubileu  80 let.

 

V září 2020 udělena Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským, stříbrná Medaile sv. Jana Sarkandra  za monografii Sv. Jan Sarkander, vydanou  ke 400. výročí mučednické smrti  prvního moravského světce.

 

V červenci 2021 udělena na Velehradě Pamětní medaile České biskupské konference za práci na obnově Mariánského sloupu v Praze.

 

V srpnu 2021 udělena stříbrná medaile sv. Vojtěcha Mons. Dominikem kardinálem Dukou, OP, arcibiskupem pražským a primasem českým za práci na obnově Mariánského sloupu a dokumentaci celého díla v právě vydané knize Mariánský sloup v Praze.   

 

V říjnu 2021 udělena na slavnostním večeru v arcibiskupské rezidenci v Praze Mons. Dominikem kardinálem Dukou, OP, arcibiskupem pražským a primasem českým Pamětní medaile za účast na obnově Mariánského sloupu v Praze.

 

V červnu 2022 mu při slavnostní bohoslužbě v olomoucké katedrále sv. Václava předal Mons. Jan Graubner, nově jmenovaný arcibiskup pražský a primas český, rytířský Řád svatého Řehoře Velikého (OSGM), udělený Svatým Otcem Františkem. 

 

 Zajímá se o historii a dějiny křesťanského umění.

 V této oblasti často publikuje. Jde o historii, stavení vývoj a architekturu významných církevních staveb. Vydal dosud 16 publikací, popisujících historii, stavební vývoj a umělecké památky významných sakrálních památek na území ČR a 3 rozsáhlé monografie (Jano Köhler, Sv. Jan Sarkander, Mariánský sloup v Praze), napsal mnoho článků pro noviny a časopisy doma i v cizině - USA. (Viz. Bibliografie).

Od roku 1990 až dosud se angažuje v iniciativě na obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze jako spoluzakladatel, místopředseda a mluvčí Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze .(Viz. rubrika Obnova Mariánského sloupu). Tato iniciativa byla po 30 letech usilovné práce úspěšně zakončena obnovením sloupu v roce 2020. Nyní Společnost pracuje na dokončení sochařské výzdoby sloupu.

Je zakládajícím členem Klubu historického a státovědného v Prostějově (2011).

 

Účast na opravách sakrálních památek:

Obnova kříže před farním kostelem sv. Kříže v Prostějově, strženého sněhovou lavinou ze střechy kostela 1985

Oprava a zdvojení kostelních oken kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově 1986

Oprava  zcela zdevastovaného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově. Interiér i exteriér 1988-1989

Oprava interiéru kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově a jeho vymalování 1989

Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého v Prostějově 1989

Oprava mariánského sloupu na Masarykově nám. v Prostějově 1989

Oprava kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově. Malování kostela 1992

Oprava kostela sv. Markéty v Biskupicích. Fasáda, chodníky 1996

Oprava kostela sv. Prokopa v Čehovicích. Nová fasáda, odvlhčení zdiva, nové okapové chodníky, rekonstrukce vnitřního osvětlení a zřízení ozvučení kostela 2008-2013

Obnova zničeného kříže v polích v Čehovicích 2015

Obnova kaple sv. Hilaria (ze 6. století) ve Francii - Prováns 2017, 2018

Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1990 - 2020

 

Účast na opravách občanské výstavby:

Během funkčního období předsedy Společenství vlastníků bytů v letech 2005 až 2010 řídil a realizoval generální opravu dvanácti-podlažního obytného domu v Prostějově na Dolní ulici č. 30. Spočívala v zateplení domu, osazení nových oken, vybudování lodžií, zhotovení nové fasády, izolace a zateplení střechy domu s novou krytinou s dlouhodobou životností, generální oprava společné televizní a rozhlasové antény a přípojek do jednotlivých bytů, instalace nových výtahů, úprava vstupní haly s novými poštovními schránkami zateplením stěn a stropního podhledu  s novým osvětlením, nová dlažba haly, přízemí, nový přístavek před severním vchodem, zateplení stěn lodžií, vymalování společných prostor celého domu včetně osazení nových požárních hadic, hasících přístrojů a požárních čidel ve všech poschodích domu.

Ve spolupráci se sousedními samosprávami a statutárním městem Prostějov nicioval revitalizaci celého sídliště Dolní (nové chodníky se zámkovou dlažbou, nová páteřní komunikace, nová parkoviště a obnovení výsadby stromů a keřů).

 

Po roce 1989 navštívil mnoho zemí:

Itálii, Francii, Velkou Británii, Rakousko, Řecko, Srbsko, Chorvatsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Slovinsko, Makedonii, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Německo, Nizozemsko, Španělsko (Malorka, Kanárské ostrovy, Sevilla, Barcelona, Granada, Cartagena, Santiago de Compostela), Gibraltar, Portugalsko (Lisabon, Fatima, Porto), Turecko, Tunisko, Egypt, USA, Kanadu, Brazílii (Rio de Janeiro) a další. Absolvoval jsem měsíční stáže v Belgii a v Izraeli.

Podnikl studijní cesty, spojené s přednáškami o obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze: Německo-Envalgen, Švýcarsko-Zurich a Wintertour, Velká Británie-Londýn. Dále dvouměsíční přednáškové turné v severní Americe. Kanada-Montreal, Toronto, Hamilton,  USA-Chicago-Illinois, Viktoria-Texas, Tuscon-Arizona, Kalifornie-Los Angeles, Passadena, San Francisco, New York).

Zadní Indie-Thajsko (Bangkok, Phuket, Khao Lak, Similan Islands, Krabi, Aonang, Phi Phi Islands, ostrov Poda,  a další).