Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bibliografie

Nová kniha:

Mariánský sloup v Praze

K prvnímu výročí obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském výročí v Praze byla vydána moje rozsáhlá monografie o historii a obnově Mariánského sloupu.  Knihu požehnal při pontifikální mši svaté v Chrámu Matky Boží před Týnem dne 15. 8. 2021 pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Formát A4 s přebalem, celobarevná na křídovém papíru, 560 stran.

Nakladatel Martin Leschinger napsal: 15. srpna 2021, vychází v Nakladatelství Flétna kniha MARIÁNSKÝ SLOUP V PRAZE. Podává ucelenou zprávu o příběhu, ve kterém se potkaly radosti, bolesti a stigmata českého národa. O naději, kterou jeho obnova nese. O kráse prvního barokního sousoší u nás. A o neuvěřitelném úsilí jeho obnovovatelů, jejichž snaha se dlouho jevila jako marná a zbytečná… Úžasný příběh! Staroměstské náměstí v Praze s návratem Immaculaty na sloupu dostalo opět prostor. Jako kdybychom předtím bez Mariánského sloupu hleděli na tu krásu Staroměstského rynku jen jedním okem a nevěděli, že to může být i jinak. A najednou se nám otevřely obě oči… Děkujeme za tu milost!

17.-mariansky-sloup-v-praze.jpg

 

 

 

Nová kniha:

Svatý Jan Sarkander

Dne 27. 2. 2020 vyšla moje nová kniha ke 400, výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra.

Kniha má velký formát A4, je v tvrdých deskách s přebalem, celobarevná na křídovém papíru, má 496 stran. Spoluautory jsou Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Josef Hrdlička, biskup olomoucký, prof. Józef Budniak ze Slezské univerzity v Katovicích a Mgr. Halina Szotek, historička z rodiště sv. Jana Sarkandra, Skočova. Knihu vydalo nakladatelství Flétna Martina Leschingera, grafické práce provedl Mgr. Jiří Burget. 

Kniha mohla být vydána díky finanční podpoře Arcibiskupství Olomouckého, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Arcibiskup Mons. Jan Grabner, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, senátorka MUDr. Jitka Chalánková a senátorka Šárka Jelínková převzali nad tímto vydáním záštitu. 

Kniha bude slavnostně prezentována veřejnosti v pondělí, dne 16. března 2020 v 17.00 hodin v arcibiskupské rezidenci v Olomouci.

 

obrazek_0001-a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová publikace:

Jano Köhler

Dne 13. 12. 2018 vyšla moje nová kniha o malíři a grafikovi Jano Köhlerovi.

Kniha má velký formát A4, je v tvrdých deskách s přebalem, celobarevná na křídovém papíru, 368 stran. Spoluautory jsou akademičtí sochaři a restaurátoři Vojtěch a Passionaria Paříkovi a historička umění Mgr. Silvie Malíková. Vydalo ji Kartuziánské nakladatelství Jiřího Braunera v Brně, grafické práce provedl Mgr. Jiří Burget. Kniha je doplněna DVD s oceněným filmem o restaurování Křížové cesty na Svatém Hostýně, který vyrobilo studio Cine4net Ostrava.

Toto reprezentační vydání vyšlo ke 145. výročí skromného umělce, s jehož dílem se můžeme zvláště my, kteří žijeme v lokalitách Prostějov, Olomouc a Svatý Hostýn denně setkávat. Dříve nedoceněný umělec dnes získává postupně zasloužené uznání. Jeho význam začíná překračovat rámec Moravy i státu a v současnosti je vnímán jako umělec světového významu, zejména v oboru sgrafita, fresky a řezané keramické mozaiky. 

Kniha mohla být vydána díky finanční podpoře Arcibiskupství Olomouckého a Olomouckého kraje. Arcibiskup Mons. Jan Grabner a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk převzali nad tímto vydáním záštitu. Vydání bylo spolufinancováno statutárním městem Olomouc a statutárním městem Prostějov. 

Kniha byla slavnostně prezentována za účasti médií ve druhé polovině ledna 2019 v prostorách Arcibiskupské rezidence v Olomouci v pondělí, dne 28. ledna 2019 v 16.00 hodin.

Kniha byla dne 10. 4. 2019 oceněna Cenou olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2018 a výjimečný počin roku v oblasti literatury.

  

     20181222_130844a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeč i mlčení křížů

Dne 15. 11. 2017 vyšla nová publikace s titulem: Řeč i mlčení křížů, napsaná pro svazek obcí Prostějov-venkov. Vydalo ji Kartuziánské nakladatelství Brno v nákladu 1200 ks. Publikace na křídovém papíře s barevnými fotografiemi drobných sakrálních památek - křížů má 124 stran. Spoluautory publikace jsou Mgr. Miloš Mlčoch, PhD  a PhDr. Karel Antonín Kavička. Je to již v pořadí 14tá publikace o sakrálních památkách. 

14.-nova-kniha-rec-i-mlceni-krizu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bílkova Křížová cesta v děkanském a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově

13.-bilkova-krizova-cesta---kopie--2-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihu vydalo ke 110. výročí požehnání Křížové cesty v  kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově Kartuziánské nakladatelství v Brně v nákladu 1.000 výtisků. 72 stran, celobarevná publikace s přílohami. Publikace byla požehnána při hodové mši svaté 11. 9. 2016 děkanem P. Alešem Vrzalou. Texty P. Karla Dostála-Lutinova upravil Mons. Josef Hrdlička, biskup, delegát ČBK pro kulturu.

Kostel sv. Bartoloměje v Prostějově - Vrahovicích

12.-kostel-sv.-bartolomeje-v-prostejove-vrahovicich.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihu vydalo k patrociniu kostela Kartuziánské nakladatelství v Brně v nákladu 2.000 výtisků. 142 stran, barevná příloha. Publikace byla požehnána při hodové mši svaté 23. 8. 2015.

Poutní a farní chrám Páně Jména Panny Marie ve Křtinách.

11.-2014-publikace-karel-kavicka.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihu vydalo k patrociniu kostela Jména Panny Marie ve Křtinách a 777. výročí první písemné zmínky o Křtinách k 12. 9. 2014 Kartuziánské nakladatelství v Brně s podporou Jihomoravského kraje, městyse Křtiny a Mendelovy univerzity v Brně. Náklad 5 000 ks, 150 stran barevná příloha.

 

Publikace vydaná římskokatolickou farností Povýšení sv. Kříže v Prostějově 2013 v nákladu 1000 výtisků k 310. výročí konsekrace kostela:

psk-titulni-strana-publikace-2013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace vydaná Řmskokatolickou farností sv. Michala v Olomouci v roce 2011 k patrociniu chrámu v nákladu 5000 výtisků:

 

 9.-2011-publikace-karel-kavicka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace vydané Nakladatelstvím Starý Velehrad na Velehradě v cyklu Církevní památky:

2003- PROSTĚJOV Děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže

2004- PROSTĚJOV Farní kostel sv. Petra a Pavla

2005- PROSTĚJOV Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého

2006- KROMĚŘÍŽ Kolegiátní a farní kostel sv. Mořice

2008- PRAHA Mariánský sloup na Staroměstském  náměstí v Praze (spoluautor Jan Bradna)

Titulní strany publikací

 

snimek1.jpg  

 

snimek2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  jn-2-pv.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009- PROSTĚJOV Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje

2010- PROSTĚJOV Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého, 2. upravené a rozšířené vydání

2010- DUB nad Moravou Proboštský, farní a poutní kostel Očišťování Panny Marie

Právě byla vydána publikace:

29. 9. 2011 vyšla publikace o Kostele sv. Michala v Olomouci.

 

Publikační činnost:

 c-m-pv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994- ve spolupráci s prof. Václavem Mathauserem připravil I. české knižní vydání Pražské legendy od Václava Renče. 

1993- sestavil a vydal leták při příležitosti přivítání Panny Marie z exilu v Praze.

V devadesátých letech 20. století vydal ve spolupráci s ČTK série pohlednic Panny Marie z exilu v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově, na sloupu nad Prahou. Pohlednice Panny Marie Rynecké, pohlednice Staroměstského náměstí s mariánským sloupem, pohlednice originálu hlavy Panny Marie z pražského Lapidária a další. Od každého titulu bylo vydáno 10 tisíc kusů.

5.-2008-publikace-karel-kavicka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomtéž období připravil k vydání a vydal ve spolupráci s ČTK a fotografem Vladimírem Hyhlíkem série církevních památek a historických budov města Prostějova (farní kostel Povýšení sv. Kříže, farní kostel sv. Petra a Pavla - interiéry a exteriéry, mariánský sloup na náměstí TGM, radnice, zámek, divadlo). Od každého titulu bylo vydáno 5000 kusů.

 

psk-pv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Články v časopisech:

 Rekonstrukce kostela a kláštera Navštívení blahoslavené Panny Marie u Alžběty v horách z konce 14. a na počátku 15. století, spojené s hledáním původního kostela sv. Kříže v  Prostějově a rodinné hrobky pánů z Kravař:

 

 

p-p-pv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájemce o podrobnější informace k této problematice odkazuji na své práce: Nový pohled na dějiny a stavební vývoj farního kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově, Rigorózní práce, s. 129-165, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2003, Příspěvek k historii kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově in Štafeta, Kulturní časopis Prostějovska, č.1-2, roč. 2004, ss. 36-46, Prostějov 2004, Příspěvek k historii kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově-hypotéza o rodinné hrobce plumlovské větve pánů z Kravař a původním kostele svatého Kříže in Střední Morava, Vlastivědná revue, č.21, roč. 2005, ss.26-36. Olomouc

 

    2005, v INRI, časopis farnosti kostela opm-dub.jpgPovýšení sv. Kříže v Prostějově a dalších.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vědecká knihovna v Olomouci (http://www.vkol.cz/

     

Cislo zaznamu : 1

     Signatura:
     Dlazba nese i praveke stopy, rika nova kniha o chramu sv. Michala / Petra Opletalova ; [prispel] Karel Kavicka. -- 2 il.
      In: Olomoucky denik ISSN 1801-9781 C. 235 (20111007), s. [1], 3
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000992370&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 2

     Signatura: 1-241.311
     Chram svateho Michala v Olomouci / Karel Kavicka. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Rimskokatolicka farnost sv. Michala v Olomouci, 2011. -- 71 s., [16] s. obr. pril. : il. (prevazne barev.), plany ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000990900&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 3

     Signatura:
     Kancler arcibiskupa, delnik i ridic. Tim vsim jsem stihl byt / Michal Polacek ; [prispel] Karel Kavicka. -- 2 il.
      In: Mlada fronta Dnes ISSN 1210-1168 Roc. 22, c. 239 (20111012)
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000992209&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 4

     Signatura:
     Karel Kavicka: Dub nad Moravou. Probostsky, farni a poutni kostel Ocistovani Panny Marie / Miloslav Cermak
      In: Stredni Morava Olomouc ISSN 1211-7889 ISBN 978-80-85807-46-2 Roc. 17, c. 31 (2011), s. 150
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000983819&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 5

     Signatura:
     Karel Kavicka: Prostejov. Klasterni kostel sv. Jana Nepomuckeho / Miloslav Cermak
      In: Stredni Morava Olomouc ISSN 1211-7889 ISBN 978-80-85807-46-2 Roc. 17, c. 31 (2011), s. 149
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000983809&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 6

     Signatura: 1-229.152
     Dub nad Moravou : probostsky, farni a poutni kostel Ocistovani Panny Marie / Karel Kavicka. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad se sidlem na Velehrade, 2010. -- 38 s., [12] s. barev. obr. pril. : il., 1 plan ; 22 cm
     Do katalogu:
http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000967020&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 7

     Signatura: 1-229.151
     Prostejov : klasterni kostel sv. Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka ; [foto Antonin Basler,
Pavel Krejci]. -- 2., upr. a rozs. vyd.. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad se sidlem na Velehrade, 2010. -- 30 s., [16] s. barev. obr. pril. : il. ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000967019&local_base=SVK01

     Cislo zaznamu : 8

     Signatura: 1-232.342
     Prostejov : filialni kostel sv. Cyrila a Metodeje / Karel Kavicka. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad se sidlem na Velehrade, 2009. -- 39 s. , [16] s. barev. obr. pril. : il. (prevazne barev.) ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000973324&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 9

     Signatura: 1-197.239
     Praha - Mariansky sloup na Staromestskem namesti / Jan Bradna, Karel Kavicka. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad se sidlem na Velehrade, 2008. -- 60 s., [8] s. barev. obr. pril. : il. (nektere barev.), portrety ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000864410&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 10

     Signatura: 1-172.950
     Kromeriz : kolegiatni a farni kostel sv. Morice / Karel Kavicka. -- Na Velehrade : Historicka spolecnost Stary Velehrad, 2006. -- 31 s., [16] s. barev. obr. pril. : il., portrety, plany ; 21 cm
     Do katalogu:
http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000796949&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 11

     Signatura: 1-165.347
     Prostejov : klasterni kostel sv. Jana Nepomuckeho / [autor textu] Karel Kavicka, [foto]
Pavel Krejci. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad, 2005. -- 23 s., [16] s. barev. obr. pril. : il. (nektere barev.) ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000775350&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 12

     Signatura:
     Prispevek k historii kostela Povyseni svateho Krize v Prostejove - hypoteza o rodinne hrobce plumlovske vetve panu z Kravar a puvodnim kostele sv. Krize / Karel Kavicka. -- 6 il.
      In: Stredni Morava Roc. 11, c. 21 (2005), s. 26-36 ISSN 1211-7889 ISBN 80-85807-84-X Olomouc
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000932361&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 13

     Signatura:
     Z historie klasterniho kostela sv. Jana Nepomuckeho v Prostejove / Karel Kavicka. -- 1 il.
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 52 (20051005), s. 5
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931548&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 14

     Signatura:
     Z historie kostela sv. Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 57 (20051109), s. 13
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931570&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 15

     Signatura:
     Z historie kostela sv. Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 56 (20051102), s. 11
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931567&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 16

     Signatura:
     Z historie kostela sv. Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka. -- 1 il.
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 54 (20051019), s. 6
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931555&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 17

     Signatura:
     Z historie kostela sv. Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka. -- 1 il.
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 53 (20051012), s. 4
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931551&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 18

     Signatura:
     Z historie kostela svateho Jana Nepomuckeho / Karel Kavicka
      In: Prostejovsky tyden [Ceske Budejovice] Roc. 15, c. 55 (20051026), s. 14
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000931561&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 19

     Signatura: 1-153.292
     Prostejov : farni kostel sv. Petra a Pavla / Karel Kavicka, [foto] Vaclav Novotny. -- Velehrad : Historicka spolecnost Stary Velehrad, 2004. -- 27 s., [12] s. barev. obr. pril. : il., plany ; 21 cm
     Do katalogu:
http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000745261&local_base=SVK01

     Cislo zaznamu : 20

     Signatura: 1-146.579
     Prostejov : dekansky farni kostel Povyseni svateho Krize / [autor textu] Karel Kavicka ; [foto Vladimir Hyhlik,
Pavel Krejci, Vaclav Novotny]. -- Na Velehrade : Historicka spolecnost Stary Velehrad, 2003. -- 38 s., [12] s. barev. obr. pril. : il. ; 21 cm
     Do katalogu: http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000711312&local_base=SVK01


     Cislo zaznamu : 21

     Signatura:
     Pred tremi sty lety byl znovuvysvecen farni kostel Povyseni svateho Krize / Karel Kavicka. -- 4 il.
      In: Prostejovsky tyden Roc. 13, c. 73 (20030912), s. 5 [Ceske Budejovice]
     Do katalogu:
http://aleph.vkol.cz:80/F/?func=direct&doc_number=000924976&local_base=SVK01 

 

Příspěvky v médiích:

Tisk:

Mf Dnes, Lidové noviny, Hlasy Národa (USA), Oldin, Prostějovský Týden, Štafeta, Střední Morava, Prostějov - Radniční listy, Čehovské listy, Týnecký zpravodaj, INRI a další.

Rozhlas:

Český rozhlas, Rádio Proglas

Televize:

Česká televize, TV Nova, TV Prima, Prostějovský Informační kanál, TV Noe