Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je víc než dvě pohlaví!

27. 5. 2024

ŠKOLA: Je víc než dvě pohlaví!

Věděli jste, že v záplavě nabídek metodických příruček a vzdělávacích portálů, které se hrnou do škol, lze nalézt nejen materiály spolku Trans*parent, který inicioval dokonce vznik nějakého metodického materiálu, který nám MŠMT zatím odmítlo poskytnout, ale také např. „Web pro učitele na téma genderové, vztahové a sexuální orientace do školní výuky“?

Po rozkliknutí se ocitnete na webu „Ucimolgbt.cz“, který je umístěn na adrese https://ucimolgbt.praguepride.comProjekt je součástí aktivit skupiny Prague Pride, v kontaktech se lze dočíst, že jde o „projekt podpořený Evropskou unií, který realizuje organizace Prague Pride, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Queer filmový festival Mezipatra a organizace Transparent. Cílem je přispět k vytváření bezpečného a vstřícného prostředí pro LGBT+ žactvo a studující v českých školách.“

Že jste dosud měli zato, že Prague Pride je pouze lobbistickou a nátlakovou organizací sdruženou v hnutí Jsme fér, pořádající pověstný duhový pochod Prahou a protlačující agendu tak zvaného manželství pro všechny, tedy manželství pro stejnopohlavní páry? Možná jako my vzpomínáte, že jeho představitel Czeslaw Walek se v přímém přenosu ČT v roce 2018 dušoval, že oni nechtějí nic prosadit do vzdělávacích systémů? A že už tehdy jsme jim správně nevěřili?

Ponoříte-li se do útrob webu ucimolgbt.cz, objevíte sekci „Jak přinést téma LGBT+ do školy…“, a v ní např. metodický list „Člověk a příroda (biologie, fyzika)“. V komentáři pak stojí:

„Účelem aktivity je naučit se pomocí příkladů rozlišovat mezi pohlavím (biologická rovina) a genderem (sociální rovina) a diskutovat o významu tohoto rozlišování. O obou konceptech budou studující v rámci této aktivity diskutovat v hlubších souvislostech, a to včetně mýtů a stereotypů, které se k nim často vážou (např. existují jen dvě pohlaví atd.).“

Čtete správně: Materiál, doporučovaný školám Národním pedagogickým institutem (v jehož dubnovém newsletteru byl onen portál uveden v nabídce vzdělávacích programů) jako podklad pro učitele k výuce biologie, zpochybňuje existenci dvou pohlaví a označuje tuto skutečnost za pouhý mýtus či stereotyp!

V metodickém listu „Člověk a společnost, vztahy ve škole“ se pak dočtete, že jednou z doporučovaných školních aktivit je napomoci dětem „vcítit se do stavu mladého gaye před coming outem…“ Nedospělé děti, které si teprve rovnají v hlavě poznatky o světě a sexualita je pro ně ještě zavřenou knihou, mají být takto manipulovány?

V těchto týdnech má vrcholit „informační kampaň“ MŠMT o dlouho připravované revizi Rámcových vzdělávacích programů, která má do školního vzdělávání vnést mnoho nových témat a hodnot. Ale světe, div se! Návrhy, jak „přinést LGBT+ do školy“ předmětem této debaty NEJSOU, o těch NPI píše jako o hotové věci, jako o něčem samozřejmém, dávno známém! Jak je to možné?

V jaké společenské debatě bylo diskutováno napříč politickým spektrem a za účasti nezúčastněných odborníků, že ve školách budou prezentovány materiály, které zpochybňují existenci dvou biologických pohlaví a pletou malým dětem hlavy genderovou ideologií nebo vciťováním se do „coming outu“?

Jak to, že tak zásadní průlom do dosud víceméně konsensuálně vedené sexuální výchovy (neb jak jinak nazvat výše zmíněné výňatky) probíhá za zády rodičů a je ze strany pedagogických odborníků ministerstva presentován jako cosi normálního a známého? Proč není takto zásadní posun předmětem stejné debaty, jako je reforma RVP?

Milí rodičové! Zdá se, že nejen reforma RVP je problémem našeho školství, ale do lodě zatéká i jinudy. Zřejmě nastává čas, abyste si opravdu důkladně posvítili na to, kdo a jak chce za vašimi zády „vzdělávat“ a vychovávat vaše děti.

Převzato z: Neviditelný pes 23. 4. 2024