Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovo olomouckého arcibiskupa Jana k nastávajícím volbám

6. 10. 2013

 

 
Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci připomenout, že kato­líci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního práva (srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni občané (2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především postojů kan­didátů k zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme pře­devším správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou rodinu zalo­ženou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo nezajistí každému základní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská práva nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudobných. Rov­nost ve všem není možná. Nikdy nebudou všichni stejně bohatí nebo stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva. Všem dětem se musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých omezující práva dětí, jako například „pořizovat si“ děti jako nějaký majetek mimo manželství a jít za svým „štěstím“ za cenu roz­bití rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto je špatné podpořit svým hlasem ty, kteří propagují nenávist – ať už třídní, rasovou či náboženskou. Ně­kteří si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi pod záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří žádnou dohodu nechtěli, dnes křičí. Zlé je přede­vším to, že volební kampaň apelující na lidskou závist probouzí náboženskou nenávist. Přidá­vají se noviny, které píší o miliardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne, jen se změní způsob financování. Stát přestane platit kněze, a tím bude mít menší možnost zasaho­vat do vnitřního života církve, což právě některým vadí. Stát vrátí církvi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který je v rukách krajů, obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat na platy duchovních a na provoz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat další prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemoc­niční kaplany v některých nemocnicích, či učitele náboženství v některých školách a pastorační asistenty v některých Charitách. Snížení restituční částky stanovené zákonem a dohodnuté ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom neměli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na všechny církve v České republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční náhrady obdržené během příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím jsme nepřevzali ACO 2013/ 08 Příloha č. 1
ani jeden pozemek, ani jednu korunu finanční náhrady. Jen jsme přišli o některé dotace napří­klad na Charitu a o některé sponzory, protože ti si myslí, že jsme už bohatí.
Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle či Boží­ho dopuštění. Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špiní a nenávidí, velkoryse odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele. Nežádá však od nás, abychom spolu­pracovali na jejich křivdách tím, že je podpoříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti, kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu nejblíže, kde máte alespoň naději, že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké křesťanství nebo se bude sna­žit alespoň zmenšit negativní dopad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na to, jestli má šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji vám moud­rost Ducha Svatého a každému z vás ze srdce žehnám.
                                                         arcibiskup Jan