Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protest proti koalici s komunisty

9. 11. 2014

Důvody tohoto rozhodnutí jsou uvedeny v Prohlášení, které na tomto místě zveřejňuji.

P r o h l á š e n í

k vrácení Ceny města Prostějova

 

Dnes, v pátek 7. listopadu 2014, deset dnů před výročím listopadových událostí v roce 1989, vracím Cenu města Prostějova, kterou mi v roce 2010 udělilo jeho zastupitelstvo prostřednictvím tehdejšího starosty Ing. Jana Tesaře.

Tohoto mimořádného ocenění si velice vážím. Jsou však hodnoty, které jsou vyšší a které nelze v životě pominout. Proto dnes Cenu města Prostějova vracím na protest proti složení nové koalice na radnici s komunisty.

Není možné v roce 25. výročí pádu komunistické diktatury takto jednat. Není pro to žádné zdůvodnění. Jde o otázku principu, který platil v minulosti a platí i dnes – vyššího principu mravního.

Nechci, aby byly popřeny a zapomenuty všechny křivdy, které komunistický režim našemu národu, jeho občanům i našemu městu napáchal. Připomínám např. protesty a následné postihy obyvatel v roce 1953 po stržení pomníku T. G. Masaryka. Tehdy byla vyloučena před maturitou ze studia na všech školách v republice celá třída studentů čtvrtého ročníku prostějovského gymnázia, mezi kterými byl i můj bratranec Antonín Kavička. Postiženi byli i jejich učitelé. Sám jsem ve svém nejproduktivnějším věku od svých třiceti do padesáti roků nemohl vykonávat své učitelské povolání a pracoval jsem pro nesouhlas se vstupem Spojeneckých armád a nesouhlas s režimem dvacet let v různých dělnických povoláních.

Jak připomíná filozof George Santayana: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji prožili znovu“.

Spolupracovat po těchto zkušenostech s komunisty není proto pro mne a věřím, že i pro mnoho dalších spoluobčanů v našem městě, ničím zdůvodnitelné a je zcela nepříjatelné.

PhDr. Karel K a v i č k a, až dosud držitel Ceny města Prostějova

 

V Prostějově dne 7. 11. 2014