Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť ke sv. Hilariovi

25. 4. 2024

V sobotu, dne 27. dubna 2024 zahajujeme pouť ke sv. Hilariovi do Francie.

Když jsme v roce 100. výročí zjevení Panny Marie vykonali dvouměsíční pěší pouť dlouhou 1.200 km z Gibraltaru do portugalské Fatimy a pokračovali jsme do španělského poutního místa Santiaga de Compostela a potom až na konec světa (Finis Tera), zavítali jsme na zpáteční cestě našim doprovodným vozidlem do jihofrancouzské provincie Prováns. Moji přátelé, francouzští poutníci manželé Robert a Claudia Mestelanovi (seznámil jsem se s nimi na dvouměsíční pěší pouti ze Křtin do Aachen (Cách) v roce 2014. Letos je to právě 10 let.

Dověděl jsem se od nich o tom, že opravují ruinu kaple sv. Hilaria ze 6. století na krásném vyvýšeném ostrohu u Beauemes de Venise, poblíž jejich bydliště ve Velleronu u Avignonu. Navrhl jsem tehdy svým spolupoutníkům, že se u přátel ve Velleronu zastavíme a pomůžeme jim při opravě této zničené kaple. A to byla naše první brigáda na této památce. Manželé Mestelanovi v té době pracovali již na rekonstrukci tohoto Božího domu sedm let. Vyváželi jsme na kolečkách z lodi kaple téměř 1 m vysokou staletou vrstvu suti z propadlé klenby smíchané s hlínou, kterou jsme krompáči rozpojovali. Kameny z klenby jsme čistili a skládali venku vedle kostela. Byly znovu použity při rekonstrukci nové klenby lodi. Hlínu jsme použili k úpravě terénu kolem presbytáře kaple. Já s kolegou Zdeňkem Veselým jsme byli pověřeni postavením opěrné zdi za kostelem. Byla to krásná práce, kterou jsme chápali jako dar, moci podílet se na obnově Božího domu. Když jsme dojeli domů, již jsem měl v poště e-mail s obrazem zdi, kterou jsme postavili a nápisem: "Česká zeď". Manželé Mestelanovi po této zkušenosti nás začali zvát na další brigády na opravu této kaple. A tak jsme se v letech 2017, 2018 a 2019 celkem čtyřikrát znovu vypravili do Francie jako brigádníci (bénévoles) a podařilo se nám spolu s našimi francouzskými přáteli dovést opravu do konce. Náš spolupoutník František Kolomazník měl tu čest uzavřít znovu postavenou klenbu kaple posledním klenákem v roce 2019. Při brigádě v roce 2018 jsem věnoval kostelu vzácnou kachli s hlavou Krista, kopii z 10. zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně od Jano Köhlera, kterou mi pro tento účel zhotovili akademičtí sochaři Vojtěch a Passionaria Paříkovi z Prahy.

Nyní, na první pátek v měsíci květnu, tj. 3. 5. 2024, bude v této kapli obětována mše svatá za všechny české a slovenské bénévoles, kteří pomáhali kapli obnovit. Proto jsme se do Francie vypravili. Karel Kavička z Prostějova, Jiří Vavřík z Otrokovic, František Kolomazník z Otročkova a Jano Bezák, náš slovenský spolupoutník a brigádník z Bratislavy. Patronát nad naší poutí převzal Mons. Jan Peňáz, který nás bude provázet svým požehnáním a modlitbami. Tentokrát nepůjdeme na tuto pouť pěšky, tak jako jsme chodili před lety, ale pojedeme osobním autem. Budeme se po cestě modlit za všechny, kdo se na opravě kaple podíleli a jejich rodiny, zvláště pak za ty, kdo vážně nemocněli a nemohou se pouti zúčastnit. Vezeme také dar na provozní náklady a běžné opravy kostela. Po návratu zveřejním několik fotografií z naší pouti.

V neděli, dne 5.května 2024 jsme se z této pouti, na které jsme navštívili opravený kostel sv. Hilaria a zúčastnili jsme se bohoslužby za české a slovenské brigádníky (bénevoles), jsme po ujetí 3.557 km v pořádku dojeli do svých domovů. Přikládám několik snímků z naší pouti.

 

Náhledy fotografií ze složky Pouť ke sv. Hilariovi 27. 4. až 5.5. 2024