Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ne novým vzdělávacím programům MŠ

15. 5. 2024

Je pozoruhodné, že současný ministr školství  Mikuláš Bek, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, od něhož se očekávaly kroky ke zlepšení úrovně výuky a vzdělání na českých školách se stal organizátorem ideologizace českého školství.

Začátkem dubna představil nové rámcové vzdělávací programy (RVP), tedy to, co dříve lidé znali pod pojmem osnovy.

Původně mělo jít o redukci nadměrného učiva a o určitý návrat k pevně daným věcem, aby se nestávalo, že část toho základního učiva se v různých školách probírá úplně libovolně i v různých ročnících. Dítě by tak, pokud se například přestěhuje, mělo zaručenou nějakou kontinuitu vzdělávání. Dnes se totiž může stát, že nějaký předmět (které školy mohou učit v různých ročnících) nemá vůbec.

Místo vytvoření nějakých konkrétních záchytných bodů ve vzdělávání přinášejí nové revize v podstatě hlavně jen ideologický a ideologický balast. Učivo je vynechané úplně.

V kapitole Poznáváme minulost se píše: „Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace. Snahy o emancipaci (např. boj žen za politická a sociální práva, zrovnoprávnění LGBTQ+ komunit ve věcech rodinného práva) byly a jsou blokovány využíváním historických argumentů, které odkazují k tradicionalisticky pojatému trvání neměnných rolí. Vyučující volí obsah zejména s ohledem na aktuální emancipační snahy přítomné ve společnost.“

Je to věrná ilustrace toho, jaký slovník a dikci používá celý nový dokument.

V tomto kontextu už působí úplně trapně ujišťování, že učení o LGBT+ a genderu nebude ideologické.

Vznikla petice proti ideologizaci nových RVPProsím podepište ji a šiřte. Je to nesmírně důležité. Do konce května můžete také revize RVP připomínkovat. Je to jediná cesta, kromě psaní ministru Bekovi a premiéru Fialovi, jak oficiální cestou vyjádřit svůj nesouhlas s plánovanou ideologizací našich dětí a vnuků.

Převzato z: Neviditelný pes, OSNOVY (RVP): Revoluce ve školství, Jana Jochová, 27.4.2024

 

Petici můžete najít a podepsat na internetu pod výše uvedeným názvem. Nebuďme lhostejní.  Podepsalo ji již několik tisíc lidí.