Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ne Istanbulské úmluvě!

7. 5. 2018

Milí návštěvníci tohoto osobního webu,

přebírám a předkládám Vám  základní info k těžko uvěřitelnému průšvihu, který se na nás řítí. Istanbulská úmluva je dokument Rady Evropy, který prvoplánově deklaruje boj proti domácímu násilí; při pozorném čtení však zavazuje signatáře „vykořenit zastaralé tradiční hodnoty“ jako postavení ženy a muže v rodině (viz čl. 12 Úmluvy); za domácí násilí se pokládá například i nedat vybrat dítěti předškolního věku, jakého se cítí být pohlaví, což může být pokládáno za důvod odebrání dítěte z rodiny do pěstounské péče. Za tímto účelem naše vláda zřídila orgán GREVIO, který bude o dětech rozhodovat nezávisle na soudech a OSPOD, zato ve spolupráci s NVO. Neziskovky v ČR  pobraly mj. na tento projekt 5 mld CZK z Norských fondů.

 

Smlouvu podepsali 2016 Sobotka s Dientsbierem a nyní má být za ČR ratifikována (parlament – senát – prezident) nejpozději do 30. 6. 2018. Poslanecká sněmovna může ratifikaci zamítnout, pokud ovšem dodrží lhůtu.

Parlament začíná zasedat až 21. 5. (a první prioritou pro něj bude Dublin IV), proto hrozí nebezpečí z prodlení či nekvalifikované ratifikace tohoto dokumentu v časové tísni.

 

přikládám:

-          srozumitelný článek k tématu,

-          oficiální průvodní text k petici,

-          petici,

-          podpis. arch.

-          plné znění dokumentu

-          dopis českých a moravských biskupů

 

Zde odkaz, kde lze petici podepsat na netu: https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv

 

Bez virů. www.avast.com

 

Přílohy

Stáhnout všechny přílohy