Jdi na obsah Jdi na menu
 


Levý Hradec - Velehrad, 13. až 17. etapa

25. 8. 2015

Závěr této letošní, 430 km dlouhé pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad jsme zahájili v Moravském Krumlově v úterý, dne 18. srpna 2015 za deště. Šli jsme v něm po celý den. Uvědomovali jsme si jeho potřebnost po tak dlouhém období veder a sucha. Absolvovali jsme etapy do Židlochovic, Dambořic, Kyjova. V pátek jsme vystoupili na horu sv. Klimenta (Klimentek) v Chřibech, kde jsme se spojili s ostatními proudy. (Zde v klidu a ústraní překládal sv. Cyril a po jeho smrti i sv. Metoděj Písmo svaté do staroslověnštiny). Na Klimentku se spojily proudy poutníků z Velkého Meziříčí, Nového Jičína, Břeclavi, Brna, Olomouce a dalších míst. Bylo nás již 308. Pak jsme pokračovali do Boršic a v sobotu 22. srpna jsme doputovali na Velehrad. Přijeli další poutníci autobusy, takže nás bylo asi 1000. Basilika Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje se zaplnila poutníky do posledního místa. Hlavním celebrantem mše svaté byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši Marian Rudolf Kosík, O. Praem. Koncelebroval hlavní organizátor tohoto putování Mons. Jan Peňáz (předseda Matice Velehradské) a s ním asi dvě desítky kněží. Odpoledne byla přednáška P. Mirolava Suchomela, faráře ve Starém Městě u Uherského Hradiště o stavbě nového kostela Sv. Ducha. Po požehnání byla pouť ukončena a její účastníci se rozjeli domů s předsevzetím že, dá-li Pán Bůh, připutují na Velehrad i v příštím roce.

Foto: Jiří Horský (s popiskami) Karel Kavička (bez popisek)