Jdi na obsah Jdi na menu
 


Je ne souis pas Charlie - nejsem Charlie

26. 1. 2015

 

Problémem dnešního sekularizovaného světa je, že už nerozumí světu náboženskému a často se chová k náboženství netolerantně. Rozvinula se svoboda bez hranic, nerespektující žádnou vyšší normu. Takovou nornou je např. Desatero. Svoboda podle vlastního uvážení člověka a bez ohledu na stejná práva a stejnou svobodu druhého není svobodou v jejím pravém slova smyslu. Řešením je obnova mravních a duchovních hodnot. (Mons. M. Vlk).

Reakce na šokující události ve Francii jsou vypjaté, emotivní a zjednodušující spíše než rozumové a proto rozdělující. Obrana demokracie a svobody však nemá vést k tomu, že se ztotožníme s karikaturisty, kteří urážejí něčí náboženské cítění. Moje svoboda je omezena svobodou druhého. Je-li mezi námi vztah lásky, respektujeme se navzájem. V opačném případě dochází ke konfliktům. Druhou stranou svobody je zodpovědnost. Svoboda bez zodpovědnosti je nezralá a zneužitá.

Sekularizovaný svět již nerozumí světu náboženskému, a proto se často k němu chová netolerantně, i když pro sebe toleranci vyžaduje. Křesťané urážky snášejí, muslimové ne. Neměli bychom jim vnucovat vlastní chápání demokracie, ale projevit více pochopení a lásky. Měli bychom jim dávat tolik práv, kolik dají cizincům jejich země. Povolovali bychom stavbu mešit v Evropě, podobně jako by muslimské země povolovaly křesťanské chrámy u nich.

Chceme-li jako hostitel přijímat cizí hosty s jinou kulturou myšlení, musíme jim nabídnout velikost, sílu a krásu své kultury a chovat se jako otevřený a přátelský pán svého domu. Pokud muslim najde v Evropě, která je v jeho očích křesťanská, jen duchovní prázdnotu bezbožectví, náboženství konzumismu, rozpadlé rodiny bez dětí a mravní úpadek, jaký jim předvádíme např. v televizních filmech, není divu, že jejich fanatismus „vzplane spravedlivým hněvem“ a chce ničit vše, co považuje za špatné.

Pokud nechtějí být muslimští představitelé a jejich poctiví stoupenci spojováni se zločiny jejich příslušníků, musí jasně odsoudit nejen konkrétní zločiny, ale i postoje a nauky, které k nim vedou. Současné události by měly vést k hlubší reflexi a k zásadním změnám našeho myšlení a života. To nevyřeší jen další rozšiřování bezpečnostních opatření a restrikcí a už vůbec ne výzvy k odvetě. Muslimové se mohou stát v Evropě křesťany právě proto, že se setkají s křesťany nejen podle jména. Kristova radostná zvěst- evangelium změní jejich myšlení. Není třeba se bát. (Mons. J. Graubner).

Kráceno a převzato z Katolického Týdeníku č. 4. z 20. ledna 2015.