Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ďábelský plán

18. 6. 2015

Tak co, už jsme dost uštvaní? Kdoví proč… snad i proto, že Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu řekl: Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby četli Bibli a poznávali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechme je tedy, ať si chodí dál do kostela.

Ale připravme je o čas, aby neměli čas si budovat svůj vztah ke Kristu.  To je to, co po vás chci, řekl Ďábel. Zabraňte jim, aby byli celý den v kontaktu se svým Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení.

Jak to máme udělat? Zvolali démoni. Snažte se, aby lidé byli stále zaneprázdněni nedůležitými věcmi. Vymyslete si spoustu možností, jak zaměstnat jejich mysl. Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a půjčovali si peníze. Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávily tam mnoho času a muži aby pracovali po šest až sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. A až se jejich rodiny rozpadnou, nebudou už mít žádný únik od pracovního stresu.

Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý a nenápadný hlas. Lákejte je, aby si i na cestách neustále pouštěli rádio nebo magnetofon, by měli doma stále zapnuté počítače, televizory, magnetofony a DVD přehrávače. Dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci stále vyhrávala hudba nebo hrál televizor. To úplně zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem.

Dbejte, aby měli na stolcích u kávy množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně útočte na jejich mozky zprávami. Při jízdě v autech je stále vyrušujte bilboardy. Naplňte jejich emailové schránky hloupostmi, katalogy zboží, tipováním, soutěžemi, různými novinkami a nabídkami slev a výrobků, služeb zdarma a falešnými nadějemi…

V novinách, časopisech a televizi stále ukazujte štíhlé a pěkné modelky, aby jejich muži uvěřili, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být nespokojeni se svými manželkami. Snažte se, aby manželky byly stále unavené a nemohly v noci milovat své muže. Přidejte jim k tomu bolesti hlavy. Když nedají svým mužům potřebnou lásku, začnou si ji hledat jinde. Toto jejich rodiny rychle rozvrátí.

Dejte jim Santa Clause, abyste jejich děti odvedli od skutečného smyslu vánoc. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Zmrtvýchvstání a moci nad smrtí a hříchem. Veďte je k tomu, aby byli zaneprázdněni i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace a dovolené vraceli vyčerpaní. Zaměstnejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o kráse Božího stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry, koncerty a do kina.

Hlavně je stále a stále zaměstnávejte!

A pokud se sejdou v nějakém společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči a klábosili a odešli domů se zlým svědomím. Naplňte jejich život množstvím dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak zůstanou na všecko sami a kvůli všem těmto dobrým věcem obětují své zdraví a svou rodinu. To určitě zabere! To bude fungovat! To byl ale plán!

Démoni se ihned pustili do díla a snažili se, aby lidé byli stále víc a víc zaměstnaní a stále spěchali a pobíhali sem a tam. Aby měli málo času na svého Boha a na své rodiny. Aby také neměli ani trochu času si s druhými povídat o tom, že Ježíš má moc změnit jejich život.

Co myslíte, uspěl již Ďábel s tímto plánem? Posuďte sami. Napadlo vás někdy, že být stále zaneprázdněný a uspěchaný – znamená být otrokem Ďábla?