Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká televize a svoboda slova

18. 12. 2013

Výzva Radě ČT:

Vážení členové Rady ČT.

Vyjadřuji tímto podporu křesťanskému novináři panu Ferdinandu Peroutkovi jun., v jeho sporu s vedením ČT a jejím ředitelem Petrem Dvořákem ve věci práva na svobodu slova. Rada ČT musí takové zásadní otázky jako je svoboda slova a diskriminační jednání ze strany vedení ČT, popsané v jeho Otevřeném dopise Radě ČT ze dne 16. 12. 2013, neodkladně řešit.

Karel Kavička

PS.: Současně vyzývám i další osobnosti, kterým není potlačování svobody slova v ČT lhostejné, aby se připojili k podpoře novináře Ferdinanda Peroutky jun. Zašlete, prosím, své stanovisko s naléhavou výzvou k vyřešení této závažné situace v ČT jako zásadním veřejně právním médiu, Radě ČT.

Děkuji.

radact@ceskatelevize.cz

Text blogu F. Peroutky byl náhradně zveřejněn v publicistickém čtrnáctideníku Res Claritatis pod názvem Pravda se nedá umlčet, ročník X., číslo 20 ze dne27. 10. 2013, odkud text přebírám.

 Pravda se nedá umlčet

Mnoho lidí si myslí, že s pádem komunistického režimu padla i cenzura a žijeme v blaženém věku svobody slova. Bohužel,ze své třiadvacetileté novinářské praxe mohu dosvědčit, že tomu tak není.Už v roce 1990 se domluvení redaktoři „pražského jara“ uzavřeli před křesťanskou tematikou. Do denního tisku nesměl proniknout ani článek o svobodě návratu ke křesťanským kořenům. Nadto od synovce Ferdinanda Peroutky se stejným jménem. Pokračovalo to bojkotem textů proti toleranci pornografi, ale nejvíc reformní komunisty děsily články o násilných potratech, odhalující jejich myšlenkové pokrytectví. Bývalí soudruzi už tehdy usilovali o umlčení nepohodlného novináře Peroutky, dokonce u pražského soudu.

Jiným svérázným projevem svobody slova byl v roce 1998 zákaz uveřejnit v Zemských novinách texty o historickém původu církevního majetku a o problému homosexuality. Zároveň jsem jako jejich autor obdržel výpověď pod záminkou „organizační změny –
zrušení pracovní funkce“. V témže roce homosexuál ní lobby začala s masivní indoktrinací homosexuální ideologie a o osm let později bylo legalizováno registrované partnerství. Ale homosexuálům to nestačilo. Začali s pořádáním „pochodů hrdosti“, zprvu v menších městech a od roku 2011 pod názvem Prague Pride i v Praze. Zpětně viděno, šlo o produkt „dlouhého pochodu institucemi“, neboli neomarxistické strategie
pomalého převratu uvnitř systému, s cílem rozvrácení křesťanské kultury.
V roce 2011 přešel z bulvární TV Nova do čela České televize exkomunista Petr Dvořák a hned v následujícím roce se ČT stala mediálním partnerem Prague Pride. Pod novým vedením se začaly objevovat i nové protikřesťanské výpady, např. v televizním Hyde parku o školní sexuální výchově, nebo v diskusním klubu Máte slovo o potratové pilulce. Zcela nedávno byly na webu ČT24 zcenzurovány texty kritizující „pochody hrdosti“,
a se mnou – coby jejich autorem – byla po šesti letech ukončena pravidelná spolupráce.
Šlo o jasné porušení svobody slova a umlčení novináře, ale na otevřený dopis žádající zdůvodnění těchto kroků se generální ředitel neobtěžoval odpovědět.
Podobně jednal s moderátorkou Danielou Drtinovou, když ji bez vysvětlení odvolal z pořadu Události, komentáře. Dokud budou média ovládat komunisté všeho druhu, pluralita názorů nevznikne a lež bude mít v souboji s pravdou navrch. Nakonec se ovšem pravda prosadí, protože je založena na shodě s fakty, zdravém rozumu a přirozeném právu, kdežto lež na zvůli, nenávisti a manipulaci.
 
                                                                                        Ferdinand Peroutka
                                                                                          novinář, publicista

Otevřený dopis Radě ČT


 Vážení členové Rady České televize,

 

doporučeným dopisem ze dne 9.11.2013 jsem si u Rady ČT stěžoval na hrubé porušení práva na svobodu slova a diskriminační jednání ze strany ČT vůči mé osobě.

 

Dopis obsahující podstatu této bezprecedentní kauzy tvoří přílohu tohoto OTEVŘENÉHO DOPISU.

 

Po uplynutí více než jednoho měsíce musím bohužel konstatovat, že Rada ČT na mou stížnost nereagovala, podobně jako v téže věci již čtyři měsíce nereaguje generální ředitel ČT Petr Dvořák. Ten dokonce nyní zrušil(!) odbornou komisi, která se měla zabývat  upozorněním 23 redaktorů ČT na cenzuru a porušování objektivity ze strany vedení a rozhodl(!), že žádná cenzura v ČT nebyla(!).

 

Domnívám se, že toto arogantní a urážlivé jednání je v příkrém rozporu se zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi.

 

Očekávám, že Rada ČT konečně začne plnit svou funkci a bude se velmi vážně zabývat i mou oprávněnou stížností na neopodstatněný cenzurní zásah vůči legitimnímu názoru, že pouliční propaganda homosexualismu není ani vkusná ani žádoucí, a že bude řešit i kauzu svévolného kroku umlčení mne jako autora a stálého spolupracovníka webu ČT, což pokládám za obzvlášť podlý krok na úrovni politické diskriminace.

 

V úctě

 

Mgr. Ferdinand Peroutka

křesťanský a humanistický novinář

s 23letou publicistickou praxí

 

V Praze, dne 16.12.2013