Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. února 2020 byla zahájena obnova Mariánského sloupu

17. 2. 2020

Tři týdny po rozhodnutí zastupitelstva hl. města Prahy z 23. ledna 2020 o obnově Mariánského sloupu, jsme se dnes od brzkých ranních hodin stali svědky zahájení stavebních prací. Svědčí to o tom, že Společnost pro obnovu Mariánského sloupu skutečně během své třicetileté činnosti i přes často nepříznivá stanoviska příslušných úřadů pracovala soustavně na přípravě obnovy Mariánského sloupu s důvěrou, že k obnově Mariánského sloupu skutečně dojde.

Krátce po svém založení v roce 1990 a po zamítnutí naší první žádosti o obnovu sloupu se vedení Společnosti nenechalo odradit a začalo s intenzivní prací na propagaci myšlenky obnovy sloupu ve veřejnosti prostřednictvím médií, rozhovorů v televizi a rozhlase a článků v tisku. Zahájila také vydavatelskou činnost a vydávala sady pohlednic s Mariánským sloupem i knihu Václava Renče: Pražská legenda. Básník složil toto dílo jako vězeň komunistického režimu v Leopoldově. Vylíčil mistrovsky osudy Mariánského sloupu i Franty Sauera, alias Oskara.

Při velké  vzpomínkové slavnosti ve výroční den stržení sloupu 3. 11. 1993, kdy jsme si připomínali 70, výročí stržení sloupu jsme se souhlasem města vložili do dlažby náměstí Základní kámen  s nadějí, že dříve či později Mariánský sloup na tomto místě obnovíme. Návrh Základního kamene vypracoval Ing. arch. Pavel Nauman, tehdejší předseda Společnosti. Podle jeho návrhu Základní kámen zhotovila kamenická dílny firmy CREDO Prostějov a dne 2. listopadu 1993 ho zabudovala do dlažby Staroměstského náměstí. Kámen požehnal při velké slavnosti P. Jiří Kusý, farář u Matky Boží před Týnem. U tohoto Základního kamene obnoveného sloupu jsme se 27 let scházeli při každoročních mariánských pěších poutích i vzpomínkových dnech. Tento Základní kámen bude zabudován do základní betonové desky Mariánského sloupu. 

Dnes, v pondělí 17. února 2020 v ranních hodinách byla ohrazena čtvercová plocha náměstí o výměře necelých 300 m2 na místě, kde bude obnovený sloup stát. Provedla to firma Stavebnictví Řehoř, se kterou je uzavřena smlouva o obnově Mariánského sloupu. Pak došlo k ohledání místa pracovníky archeologie a byla podepsána dohoda o předání staveniště firmě pana Řehoře, která provede spodní stavbu sloupu. Dozor stavby provádí firma Edifice. Pak začali pracovníci firmy DAF Praha, která se stará o dlažební povrchy ve městě, s pomocí kameníků, rozebírat jednotlivé díly Základního kamene a následně i dlažbu. Vše bylo naloženo na palety a odváženo do depozitů.

Jak bude stavba pokračovat? V následujících dnech bude na čtvercovém půdorysu 7,5 x 7,5 m postupně odstraněna vrstva betonu a hlíny až do míst, kde se nachází horní hrana původního základu sloupu. Za účasti archeologů bude horní část původního základu prozkoumána i se zaměřením na možný nález zakládací listiny sloupu z roku 1650.

Pak bude následovat betonování nové základní desky. Tato etapa prací na novém základu sloupu bude ukončena do soboty 21. března 2020, aby práce nerušily Velikonoční trhy, které začínají na Staroměstském náměstí 23. března. Bude následovat měsíční technologická přestávka pro zrání betonu.

V pátek dne 24. dubna 2020 bude zahájena další etapa prací spočívající v montáží nadzemních částí sloupu, schodiště, balustrád a dlažeb. Pak bude bude osazen sokl se sanktuářem pro uložení kopie obrazu Panny Marie Rynecké, kterou namaloval podle originálu akademický malíř Klouza a v roce 2009 požehnal při své návštěvě v Brně papež Benedikt XV.

V další etapě dojde k montáži dříku sloupu a korintské hlavice. Na ni bude na závěr postavena socha Panny Marie Immaculaty v nadživotní velikosti, která čeká již několik let u bočního vchodu do chrámu Matky Boží před Týnem na svůj návrat na Staroměstské náměstí. Tvůrcem tohoto uměleckého díla je akademický sochař Petr Váňa. Odlití originálních fragmentů sochy v pražském lapidáriu a vytvoření sádrového modelu pro Petra Váňu připravil akademický sochař Jan Bradna, který jako zkušený restaurátor řídil i všechny technologické postupy přípravy forem a zhotovení odlitků a tvorby modelu sochy.

Práce potrvají několik měsíců. Stavební firma pane Řehoře i členové Mariánské kamenické huti se rozhodli, že všechny tyto práce v hodnotě cca pět milionů korun, včetně dopravy, práce jeřábů a dalších stavebních mechanismů provedou zdarma, jako dar městu Praze.

Obnovený Mariánský sloup bude věnován Společností pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze hlavnímu městu jako dar. Sloup byl zhotoven díky darům z celé republiky i z darů našich krajanů z různých zemí světa. Společnost z těchto darů hradila nákup více jak sta tun pískovcových bloků a členové Mariánské kamenické huti darovali práci zdarma po dobu 22 let (asi dva měsíce každý rok). Celá architektura sloupu i socha mohla vzniknout díky darům lidí, nikoliv z peněz od daňových poplatníků. Poděkování patří také šlechetnému dárci panu Peroutkovi, který zakoupil pro Společnost blok pískovce pro vysekání sochy Panny Marie Immaculaty. Úředně odhadnutá aktuální hodnota sloupu je 58.000.000 Kč.

Sloup obnovujeme jako symbol smíru. Podpořili jsme výsledky práce komise, která vyhlásila mistra Jana Husa, ctitele Panny Marie církevním reformátorem, podpořili jsme návrat kalicha na průčelí chrámu Matky Boží před Týnem a jsme otevřeni přátelské spolupráci se všemi.

Děkujeme všem členům Společnosti, dárcům z domova i zahraničí, členům Mariánské kamenické huti a dalším spolupracovníkům na tomto velkém díle obnovy a svěřujeme je i jejich rodiny pod ochranu Panny Marie Rynecké.

Města Prostějov a Olomouc věnovala na stavbu sloupu dva bloky pískovce, na kterých bude Mariánský sloupu postaven.